Valentina Cătană

Servicii de traducere

Traduceri din și în română, franceză, engleză. Membru al Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec - OTTIAQ.

1 514 739 3882